குழந்தை பருவ உடல் பருமனை சமாளிக்கும் முயற்சியில், 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு உற்சாக பானங்கள் விற்பனை செய்வது வேல்ஸில் தடை செய்யப்படலாம்.

உத்தியோகபூர்வ புள்ளிவிபரங்களின்படி, ஆரம்பப் பாடசாலையைத் தொடங்கும் போது நான்கு குழந்தைகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அதிக எடையுடன் உள்ளனர்.

வேல்ஸ் அரசாங்கத்தின் திட்டங்களின் கீழ், பாடசாலைகளுக்கு அருகில் டேக்அவேகள் திறப்பதை நிறுத்தலாம் மற்றும் இலவச குளிர்பானம் நிரப்புவது தடைசெய்யப்படலாம்.

இளைஞர்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய சட்டத்தை அறிவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது இந்த ஆலோசனைகள்.

இங்கிலாந்தில் ஆற்றல் பானங்களை 18 வயதிற்குட்பட்ட எவருக்கும் விற்பனை செய்வதைத் தடை செய்வதற்கான திட்டங்களின் மீது இங்கிலாந்து அரசாங்கம் ஆலோசனையைத் தொடங்கியது.

தற்போது, சட்டப்பூர்வமாக அடையாளங்காணல் தேவையில்லை, ஆனால் சில பல்பொருள் அங்காடிகள் ஏற்கனவே 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு அதிக காஃபின் உள்ளடக்கம் கொண்ட குளிர்பானங்களை வழங்குவதை நிறுத்தியுள்ளன.

பெரும்பாலும் லிட்டருக்கு 150 மில்லி கிராமுக்கும் அதிகமானவை, அவை குழந்தைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை என்று எச்சரிக்கையுடன் உள்ளன.

By ADMIN