ஸ்ரீலங்காவில் யானையைப் பின்தொடர்ந்து வீடியோ எடுத்துச்சென்ற சுற்றுலா பயணிகளை திரும்பி வந்து துரத்திய சம்பவம் விடியோவாக தற்போது வெளியாகி உள்ளது

By ADMIN