கோடியக்கரை கடல் பகுதியில் ஒரு மீனவர் வலையில் தாமரை வடிவிலான நண்டு சிக்கியது.

இன்று காலையில் மீன்பிடித்துக் கொண்டு கரை திரும்பிய படகுகளில் அதிக அளவில் மீன்கள் கிடைத்தன. இதில் பாம்பன் மீனவர் சென்ற படகில் ஒரு அதிசய நண்டு சிக்கியது. இந்த நண்டின் முன்புறம் காவி நிறத்திலும் பின்புறம் தாமரை பூ போல பாஜக கட்சி கொடி கலரில் காவி பச்சை நிறத்தில் உள்ளது.

40 வகையான சிங்கி நண்டு, கிளிநண்டு, கல்நண்டு புள்ளிநண்டு என நண்டுகள் உள்ள நிலையில் இதுபோல தாமரை பூ வடிவ நண்டை யாரும் பார்த்ததில்லை என மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

By ADMIN