பூமியை ஆளக்கூடிய 6 ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தானாம்…. நீங்களும் இருக்கிறீங்களா..?

எந்த ஒரு ராசிக் காரர்களும் அந்த ராசிக்கான ஆதிக்கத்தை கொண்டு உள்ளனர். அதாவது ஒவ்வொரு ராசியும் மிக சிறந்த பண்பை கொண்டு உள்ளது.அதாவது, பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கும் நான்கு அம்சங்களை சேர்ந்தது. காற்று நீர் நெருப்பு பூமி ஆகியவற்றில் ஒன்றை கொண்டு உள்ளது.


மேஷம் – இது அடையாளம்.
நெருப்பு எப்போதும் மேல் நோக்கி தான் எரியும். அதே போன்று தான் இவர்களும் எப்போதும் மேல்நோக்கியே சிந்தனை கொண்டு இருப்பார்கள். எதனையும் ஆழமாக சிந்தித்து செயல்படக் கூடியவர்கள். வாழ்வில் வெற்றி அடைய காத்திருக்கும் நபர்கள் இந்த ராசிக்காரர்கள்.

ரிஷபம்
பூமிக்கு அடையாளமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். இவர்கள் எப்போதும் சொத்துக்களை சேர்க்க விரும்புவார்கள். மேலும் வாழ்வில் அமைத்தித்தன்மை மிகவும் முக்கியம் என்பதை நன்கு அறிந்தவர்கள். உறவினர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள்.

மிதுனம் :
காற்றின் அடையாளமாக திகழ கூடியவர்கள்

Related News